Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus MotivasiPersonal Leadership & Management Skills Training Course Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi

Etika Kerja, Disiplin & Motivasi Pekerja CemerlangTM

Jangka Masa Kursus: 2 Hari

Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi

Etika Kerja, Disiplin dan Motivasi pekerja-pekerja adalah antara faktor-faktor utama yang menentukan kejayaan sesebuah organisasi.

Pekerja-pekerja yang beretika dan berdisiplin tinggi, sudah pasti akan dapat menyumbang ke arah mewujudkan suasana kerja yang ceria, harmoni dan cemerlang. Sebaliknya, pekerja-pekerja yang beretika rendah serta kurang bermotivasi bukan sahaja akan menjejaskan imej, malah, akan melemahkan organisasi pada keseluruhannya.

Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi

Kursus Etika Kerja, Disiplin & Motivasi Pekerja Cemerlang ini merupakan juga satu Kursus Pembangunan Diri dan Peningkatan Motivasi yang telah disusun khusus untuk membantu para peserta:

 • Meningkatkan kefahaman dan penghayatan mereka tentang konsep etika kerja serta kepentingan melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan dengan cemerlang.
 • Memahami konsep serta impak paradigma terhadap sikap, keberkesanan diri, interaksi dengan orang lain dan kaedah berkesan membuat anjakan paradigma.
 • Memupuk sikap positif dan tabiat proaktif dalam setiap tindakan mereka.
 • Meningkatkan tahap etika kerja serta disiplin mereka dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.
 • Meningkatkan tahap motivasi dan kecekalan mereka dalam menghadapi cabaran hidup dan kerjaya.
 • Mengenal pasti perubahan-perubahan yang perlu pada diri sendiri untuk mencapai objektif-objektif di atas.

Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi

 • KONSEP KEBERKESANAN & KECEMERLANGAN
 • ANJAKAN PARADIGMA
 • MEMUPUK SIKAP POSITIF
 • MEMUPUK TABIAT PROAKTIF
 • MEMUPUK ETIKA KERJA & DISIPLIN CEMERLANG
 • MENINGKATKAN MOTIVASI & PRESTASI KERJA

Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi

Kursus Etika Kerja, Disiplin & Motivasi Pekerja Cemerlang ini sesuai diikuti oleh semua peringkat kakitangan khususnya kakitangan-kakitangan sokongan serta mereka yang perlu meningkatkan lagi tahap etika kerja, motivasi diri dan prestasi kerja.
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi


Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi Testimonials
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
"Saya yang bernama di atas sangat-sangat berpuas hati pada apa yang telah disampaikan oleh Encik Taidin dalam kursus selama 2 hari ini walaupun singkat tetapi mudah untuk saya fahami dan dapat membantu saya sebagai seorang ketua yang mantap. Terima kasih kepada Encik Taidin dan teruskan usaha anda. Terima kasih."
- Mohd. Nor Bin Abdul Rahman, Financial Park (L) Sdn. Bhd.

"Saya terlebih dahulu mengucapkan jutaan terima kasih pada penganjur atas bimbingan serta motivasinya yang cukup berkesan dan bermanfaat sekali. Dengan kursus ini saya dapat meningkatkan keyakinan pada diri saya dengan tinggi sekali."
- Edward Labansin, Asian Supply Base Sdn. Bhd.

"Saya sangat bersetuju sekiranya kursus seperti ini diteruskan pada masa-masa akan datang kerana ia boleh membentuk manusia pandai bekerjasama."
- Amir Jamud, Yayasan Usaha Maju
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi The Trainer / Course Leader
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
TAIDIN SUHAIMIN who is a Certified HRDF Trainer and a Motivational Speaker, has delivered training programs to more than 200 organizations in South East Asia & The Middle East since 1994 on the following Training Areas:
 • Personal Leadership & Management Skills
 • Interpersonal Communication Skills
 • Team Leadership & Management Skills
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi Personal Leadership Development Training
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Enhancing Personal & Organizational Effectiveness
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Positive Work Attitude
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Time Management & Personal Effectiveness
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Stress Management & Personal Effectiveness
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Meningkatkan Kecemerlangan Diri & Organisasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Sikap Kerja Positif
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Etika Kerja, Disiplin & Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Pengurusan Masa & Keberkesanan Diri
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Pengurusan Stres & Keberkesanan Diri
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi In-House Training Inquiry
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus MotivasiIn-house training provides a great opportunity for members from the same organization to focus on specific workplace issues.

Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus MotivasiTo inquire or book us for your next training program/s, please Contact Us or call us at:  6-016-831-4696 / 6-088-497-141 for a training proposal/s or to discuss how we could best assist your esteemed organization, in this regard.

Thank You!
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi

Sabah Training Providers, Sabah Training Provider, Training Provider Sabah, Training Provider Malaysia, Malaysia Training Provider, Training Provider Kota Kinabalu
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
“Pengiktirafan dan ganjaran datang kepada mereka yang menunjukkan kualiti yang baik dalam perbuatannya.” - Aristotle
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
101 Powerful Ideas on how you can be highly effective every day!
Click Here for More Info!
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
365 kata-kata mutiara menginspirasi yang disusun dalam bab-bab yang boleh merangsang GERGASI dalam Diri Anda! 
Click Here for More Info!
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
UGMCThe Web          
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Copyright 2018 © UGMC. All Rights Reserved
Based in Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

Privacy Statement & Satisfaction Guarantee
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi
Kursus Pekerja Cemerlang, Kursus Motivasi Pekerja, Kursus Etika Kerja, Kursus Motivasi Kerja, Kursus Motivasi